Откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора и пропорционално намаляване на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния съюз на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) съгласно Решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО на Съвета (COM(2008)0228 — C6-0221/2008—2008/0086(CNS)