Писмен въпрос E-001208/11 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) до Комисията. Регулиране на броя на сезонните работници от трети страни