Писмен въпрос E-5711/09, зададен от Cristiana Muscardini (PPE) на Комисията. Преглед на антидъмпинговите мерки за кожени обувки — 15 месеца