Писмен въпрос P-2418/09, зададен от Iosif Matula (PPE-DE) на Комисията. Мерки за подпомагане на завръщането в родината на безработни румънски граждани