Писмен въпрос P-1655/07 зададен от Lasse Lehtinen (PSE) на Комисията. Проучване на Евробарометър