Писмен въпрос E-7230/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и средните предприятия в Обединеното кралство