Писмен въпрос P-002151/11 Harlem Désir (S&D) до Комисията. Напредък в областта на социалната отговорност на предприятията