Решение (ЕС) 2020/1100 на Европейската централна банка от 17 юли 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/32 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2020/33)