Писмен въпрос E-1094/07 зададен от Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) на Комисията. Нередности в местните избори в Албания