Pisemne zapytanie P-011344/11 Anja Weisgerber (PPE) do Komisji. Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek