Дело C-84/11: Решение на Съда (трети състав) от 21 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производство, образувано по инициатива на Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala (Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Обществено здраве — Аптеки — Национален разрешителен режим за стопанисване на аптеки — Учредяване на клонове — Различни условия за частните аптеки и за аптеката към Хелзинкския университет — Аптека към Хелзинкския университет, която има специфични задачи, свързани с обучението по фармация и със снабдяването с лекарствени продукти)