Писмен въпрос E-004389/11 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Отчитане на помощите за сектора на селското стопанство в Португалия