2007 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Italijai atstovaujančio nario ir Latvijai bei Liuksemburgui atstovaujančių pakaitinių narių paskyrimo į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybą