Nõukogu otsus, 26. november 2007 , millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Itaalia liige ning Läti ja Luksemburgi asendusliikmed