Решение на Съвета от 26 ноември 2007 година относно назначаването на един член от Италия и на заместник-членове от Латвия и Люксембург в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа