Писмен въпрос E-0670/10, зададен от Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) на Комисията. Напредък в преговорите относно създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна