Писмен въпрос E-007634/11 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Нарушаване на защитата на данните в сектора „автомобилни застраховки“ и в автомобилните сервизи на Обединеното кралство