Писмен въпрос E-008188/11 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Последователност на политиката на ЕС за борба с тютюнопушенето