СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО И ОПРОСТЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ