Писмен въпрос E-4852/07, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Развитие на геотермалната енергия в Гърция