Дело T-409/06: Решение на Общия съд от 4 март 2010 г. — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Съвет (Дъмпинг — Внос на обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Изготвяне на извадка — Неоказване на съдействие — Право на защита — Вреда — Задължение за мотивиране)