Дело C-45/11: Определение на Съда (пети състав) от 7 декември 2011 г. — Deutsche Bahn AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Заявка за регистрация на марка на Общността, съставена от хоризонтално съчетание на сив и червен цвят — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б))