Дело T-308/07: Иск, предявен на 16 август 2007 г. — Tegebauer/Парламент