Писмен въпрос E-006106/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията. Финансиране на метрото в Порто