Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията от 26 юли 2005 година относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни и временни разрешения за ново използване на добавки, които вече са разрешени в хранителните продукти (текст от значение за ЕИП)