Rectificare la ajutoare de stat – Decizii privind propunerea de măsuri utile în conformitate cu articolul 108 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul în care statul membru respectiv a acceptat măsurile menționate ( JO C 79, 12.3.2011 )