Labojums valsts atbalstā – Lēmumi ierosināt atbilstošus pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 1. punktu, ja attiecīgā dalībvalsts ir piekritusi šiem pasākumiem ( OV C 79, 12.3.2011. )