Oikaistaan valtiontuki – Päätös ehdottaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 1 kohdan mukaisia aiheellisia toimenpiteitä tapauksissa, joissa kyseessä oleva jäsenvaltio on hyväksynyt toimenpiteet ( EUVL C 79, 12.3.2011 )