Писмен въпрос E-002217/11 Giovanni Collino (PPE) до Съвета. Положението в Либия — обща нормативна уредба в случай на масово навлизане на разселени лица