Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody, ktorou sa stanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane