Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1235 av den 6 juli 2017 om ändring för tvåhundrasjuttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter$