Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 746/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006 , Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista ( EUVL L 130, 18.5.2006 )