Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 746/2006 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006 , για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας ( ΕΕ L 130 της 18.5.2006 )