Písomná otázka E-1438/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Sobášenie detí v Nigérii