Писмен въпрос E-5129/10 Ивайло Калфин (S&D) до Комисията. Европейско териториално сътрудничество България—Гърция