Писмен въпрос E-009042/11 Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията. Проучване PROPOSSE относно морския транспорт на къси разстояния