Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2020/1650 2020 m. lapkričio 6 d. kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai