Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагащи се при вноса на едра дъгова пъстърва с произход от Норвегия