Решение на Съда (десети състав) от 17 март 2016 г.