Писмен въпрос E-7077/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Сицилиански регионален език