Писмен въпрос E-2006/10, зададен от Daniël van der Stoep (NI) на Съвета. Дело C-133/06 (Парламент/Съвет) и предложение за регламент относно многогодишната финансова рамка