Писмен въпрос E-1017/09, зададен от Jens Holm (GUE/NGL) на Комисията. Ботокс