2018 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/406, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Amêndoa Coberta de Moncorvo“ (SGN))$