TITJUR Определение на Съда (пети състав) от 29 юни 2011 г. # adp Gauselmann GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Обжалване - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 40/94 - Член 8, параграф 1, буква б) - Вероятност от объркване - Фигуративна марка "Archer Maclean's Mercury" - Възражение от притежателя на националната словна марка "Merkur". # Дело C-532/10 P. adp Gauselmann/СХВП