Писмен въпрос E-002748/11 William (граф на) Dartmouth (EFD) до Комисията. Консултация (V) — вложители