Писмен въпрос P-005412/11 Georgios Papastamkos (PPE) до Комисията. Издаване на лиценз на акционерните дружества по футбол в Гърция