Писмен въпрос E-5671/08 зададен от Richard Seeber (PPE-DE) на Комисията. Възможните пречки за конкуренцията поради допълнителни мерки към двустранното споразумение между ЕС и Швейцария