Писмен въпрос E-9273/10 Franz Obermayr (NI) до Комисията. ЕСВД — Персонал — Разходи