Писмен въпрос E-3424/08, зададен от Philip Claeys (NI) на Комисията. Съвместни турски и ирански военни операции в Ирак