Писмен въпрос E-7916/10 Axel Voss (PPE) и Renate Sommer (PPE) до Комисията. Преразглеждане на Директивата за запазване на данни (2006/24/ЕО)